Publika, reflektory i scena to nie tylko środowisko pracy aktorów, ale także czynniki, z którymi musi zmierzyć się każdy menedżer czy lider. Przedstawiając nową strategię zespołu czy rezultaty pracy firmy, liczą się nie tylko owacje, ale przede wszystkim pewność siebie, charyzma, świadoma autoprezentacja i autentyczność. Warsztat Scena ma na celu wzmocnienie świadomości języka ciała i zdolności przekonywania. Dzięki użyciu zróżnicowanych, sprawdzonych technik teatralnych, pomaga znaleźć w sobie odwagę oraz daje narzędzia, by wydobyć potencjał własnej osobowości. Wszystkie etapy warsztatu, od pracy na scenie poprzez autoanalizę oraz analizę zachowań innych uczestników aż po dyskusję, odbywają się pod okiem reżysera. Warsztat Scena skupia się na rozwoju inteligencji emocjonalnej, obserwacji własnych zachowań oraz budowaniu samoświadomości menedżerskiej.

Na uczestników czekają:
• Praca nad adaptacją teatralną z dramatopisarzem
• Różne metody rozgrzewek scenicznych
• Trening teatralny z aktorami
• Praca na scenie z reżyserem

Warsztat jest szczególnie przydatny w sytuacji, gdy:
• Widzisz w sobie bariery w wyrażaniu emocji
• Chcesz lepiej reagować na stres lub widzisz, że brakuje Ci dystansu w trudnych sytuacjach
• Chcesz rozwinąć swoje umiejętności z autoprezentacji i być bardziej świadomym języka ciała, tonu wypowiedzi i ekspresji
• Zależy Ci na autentyczności własnych zachowań oraz chcesz nauczyć się właściwie odczytywać reakcje członków zespołu
• Interesują Cię zarówno werbalne jak i niewerbalne techniki komunikacji

Jaką wiedzę oraz umiejętności wyniesiesz ze szkolenia:
• Zaczniesz lepiej dobierać techniki autoprezentacji i strategie komunikacyjne
• Przełamywanie barier wokół emocji – wyjście ze strefy komfortu
• Będziesz potrafił/a lepiej analizować własne zachowania oraz reakcje członków zespołu i współpracowników
• Będziesz lepiej posługiwać się słowem oraz językiem ciała, dzięki czemu rozwiązywanie sytuacji konfliktowych stanie się prostsze
• Nauczysz się technik redukcji stresu
• Staniesz się bardziej otwarty/a na różnorodność w miejscu pracy
• Nauczysz się asertywności